Serveis que
oferim a tots els
nostres associats

Els serveis més importants que aporta al associat la pertinença a ADAT, així com els aspectes que més valoren els nostres socis, són els següents:


INFORMACIÓ SECTORIAL
Mantenir informat al soci de ADAT sobre qualsevol tema que l'afecti o pugui ser del seu interès, per això l'Associació elabora una "ZONA ASSOCIATS" de caràcter periòdic i privada, en el qual trobarà la informació que tot empresari del sector ha de conèixer per al millor funcionament de seva empresa.
FORMACIÓ TÈCNICA
Potenciant des ADAT la creació d'iniciatives formatives sobre determinades branques i especialitats pròpies del sector agrícola per a empreses i treballadors.

ORIENTACIÓ JURÍDICA
La defensa dels interessos de les empreses associades representant els interessos comuns davant qualsevol organisme, jurisdicció o instància, enfrontant i lluitant per tot allò que suposa adaptar-se al constant canvi i evolució en l'àmbit econòmic i empresarial.

Informació sectorial
Normes i projectes actualitzats del sector tant a nivell estatal com europeu.
Formació tècnica
Creació d'iniciatives formatives sectorials d'interès empresarial.
Orientació jurídica
Atén, assessora i informa als associats a la defensa dels seus drets.

DONIS D'ALTA COM ASSOCIAT

Per gaudir dels nostres avantatges i serveis, Associeu-vos. Tots aquests èxits i serveis poden ser encara més grans si aconseguim sumar forces entre tots.

Com més siguem, més capacitat de representació tindrem i més pes a l'hora de lluitar pels nostres interessos empresarials. Per aconseguir-ho, necessitem comptar amb el màxim d'empreses del sector.
Informació a nivell legal de l'Associació