Qui som i qui és qui dins
l'Associació ADAT


ADAT neix l'any 1996 per lluitar en defensa dels interessos del sector.
L'Associació de Distribuïdors de Agroquímics de Tarragona (ADAT), neix l'any 1996 i sorgeix amb la unió de diferents voluntats de professionals distribuïdors, coneixedors de la problemàtica del sector i convençuts de la importància i necessitats d'estar recolzats.

Tenim com a objectiu promoure la professionalització d'aquest col·lectiu, reforçar la seva imatge i assessorar els seus associats en el desenvolupament de les seves gestions.
    ADAT, s'estableix com a meta, tots els objectius que es marquin des de l'associació en pro del sector, així com l'assoliment d'una major qualitat en els serveis a l'agricultor o jardiner i contribuir en tot moment a preservar l'entorn ambiental.

    ADAT a través de la seva directiva i tots aquells professionals del gremi, intentaran donar respostes a la problemàtica de cadascun dels seus associats.